کاشت مو

کاشت مو 

براي درمان و جلوگيري از ريزش مو يکي از روش هاي موثر استفاده از کاشت مو مي باشد. کاشت مو مي تواند بصورت دائمي اين مشکل کچلي و ريزش مو را برطرف کرده و زيبايي را به شما برگرداند. در نظر داشته باشيد روش هاي کاشت مو متنوع بوده و هر کدام ويژگي ، مزاياي خود را دارند. براي برطرف ساختن طاسي و کچلي سر ابتدا بايد به متخصص مو در کلينيک تخصصي کاشت مو و پيوند مو مراجعه کرده و بعد از معاينات پزشک و متخصص مو بهترين روش کاشت مو به شما معرفي مي شود. اگر شخص به کلينيک کاشت مو غير معتبر مراجعه کند منجر به عوارض و آسيب به ناحيه سر مي گردد و کاشت موي سر فرد به درستي انجام نمي گردد.

/ 0 نظر / 67 بازدید